Portfolio

Presentatie Schrijven
Eindredactie Beeldredactie
Tekstredactie/kopijvoorbereiding Projectbeheer
Scripties Secretariële werkzaamheden

 

Presentatie

Wonen in Nederland BV (makelaardij)
Werkzaamheden: Het ontwerpen en laten drukken van flyers, onderhandelen met dienstverleners over nieuwe brochures en uiteindelijk maken van nieuwe brochures, etalage-presentaties van woningen en het fotograferen van woningen.
Opdrachtgever: Wonen in Nederland BV.

Groene Hart Woningontruiming (bedrijf voor seniorenverhuizingen en ontruimen van ruimtes/woningen)
Werkzaamheden: Het ontwerpen en laten drukken van flyers en meedenken over het ontwerp van de website.
Opdrachtgever: Groene Hart Woningontruiming
   

Eindredactie

VCA Nieuws (hèt praktijkblad over VCA en veiligheid)
Werkzaamheden: Eindredactie in de breedste zin van het woord: het indelen van het tijdschrift, redigeren van de artikelen, schrijven van intro’s, maken van streamers en ankeilers, artikelen opmaken in opmaakprogramma en het proevenverkeer begeleiden en verwerken.
Opdrachtgever: Uitgeverij Kerckebosch B.V.

Emergos Online (website behorend bij systeem voor de inrichting van bedrijfsnoodorganisaties)
Werkzaamheden: Redigeren artikelen, beoordelen en uitzoeken illustratiemateriaal en publiceren van de artikelen op de website, daarnaast het meermalen per week toevoegen van nieuwsberichten met illustraties.
Opdrachtgever: Uitgeverij Kerckebosch B.V.
Schaduwjury
Werkzaamheden: Redigeren en drukklaar maken van de vertaalde kopij, opmaakinstructies maken en controleren van de drukproeven.
Opdrachtgever: Uitgeefmaatschappij Kok ten Have
Golf van gevaar (roman van Terri Blackstock)
Werkzaamheden: Redigeren en drukklaar maken van de vertaalde kopij, opmaakinstructies maken en controleren van de drukproeven.
Opdrachtgever: Uitgeefmaatschappij Kok ten Have
Kus (roman van Ted Dekker en Erin Healy)
Werkzaamheden: Redigeren en drukklaar maken van de vertaalde kopij, opmaakinstructies maken en controleren van de drukproeven.
Opdrachtgever: Uitgeefmaatschappij Kok ten Have
Slotakkoord (roman van Terri Blackstock)
Werkzaamheden: Redigeren en drukklaar maken van de vertaalde kopij, opmaakinstructies maken en controleren van de drukproeven.
Opdrachtgever: Uitgeefmaatschappij Kok ten Have
Skillslab (boeken voor de opleiding tot verzorgende)
Werkzaamheden: redigeren en drukklaar maken van twee manuscripten.
Opdrachtgever: Bohn Stafleu van Loghum (Springer Uitgeverij B.V.)
 
   

Beeldredactie

Verdwenen beschaving, en verborgen boodschappen uit het verre verleden in Nederland
Werkzaamheden: Rechten regelen voor de vele illustraties; benaderen van (buitenlandse) eigenaren van foto's, nieuw beeld zoeken, zorgen voor juiste kwaliteit van de beelden.
Opdrachtgever: Eelco de Boer

Nederland van toen tot nu (de bekende Canon voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven)
Werkzaamheden: Verzamelen van beeldmateriaal en het regelen van de rechten van het beeld.
Opdrachtgever: Eenvoudig Communiceren
 
   

Tekstredactie/Kopijvoorbereiding

Verdwenen beschaving, en verborgen boodschappen uit het verre verleden in Nederland
Werkzaamheden: In overleg met de uitgeverij het manuscript drukklaar maken, proeven controleren en corrigeren.
Opdrachtgever: Eelco de Boer

Patiëntenvoorlichting door verpleegkundigen (boek van Terra voor medewerkers in de zorg)
Werkzaamheden: Coderen en redigeren van het manuscript.
Opdrachtgever: Reed Business
Dilemma’s in de epilepsie – Patiënten met een verstandelijke handicap (boek van Carpay voor medewerkers in de zorg die met epilepsiepatiënten in aanraking komen)
Werkzaamheden: Coderen en redigeren van het manuscript.
Opdrachtgever: Reed Business
Ketenzorg (boek voor iedereen die met ketenzorg in aanraking komt)
Werkzaamheden: Correctie van de drukproef.
Opdrachtgever: Reed Business
Anatomie, fysiologie en pathologie (leerboek van K. Kok)
Werkzaamheden: Coderen en redigeren van het manuscript, maken van het register.
Opdrachtgever: Reed Business
 
   

Projectbeheer

Verdwenen beschaving, en verborgen boodschappen uit het verre verleden in Nederland
Werkzaamheden: De auteur begeleiden in het zoeken naar een uitgever, gesprekken bijwonen, meedenken over illustraties, uitgeeftraject begeleiden, marketing na verschijning verzorgen.
Opdrachtgever: Eelco de Boer

Golfcabrioletclub Nederland
Werkzaamheden: Het verzamelen van kopij, indelen van het tijdschrift, zoeken van beeldmateriaal, opmaken van het tijdschrift, contacten met drukker en clubbestuur onderhouden, schrijven van artikelen en zoeken en aanmoedigen van auteurs.
Opdrachtgever: Golfcabrioletclub Nederland

Knipselkrant Netwerk Arbocoördinatie
Werkzaamheden: Verzamelen nieuwsberichten en samenstellen maandelijkse uitgave.
Opdrachtgever: Uitgeverij Kerckebosch B.V.

Verpleegkundig Vademecum (losbladig abonnementsgebonden systeem voor verpleegkundige professionals en praktijkondersteuners)
Werkzaamheden: bewaken deadlines, contacten auteurs, notuleren en voorzitten redactievergaderingen, kopij beoordelen en verzamelen, contractafhandeling.
Opdrachtgever: Bohn Stafleu van Loghum (Springer Uitgeverij B.V.)

Pallium (tijdschrift voor professionals in de palliatieve zorg)
Werkzaamheden: bewaken deadlines, contacten auteurs, notuleren en voorzitten redactievergaderingen, kopij beoordelen en verzamelen, inkorten van artikelen, schrijven rubriek, bladindeling maken. Mede verantwoordelijk voor een grote restyling van het tijdschrift in 2008.
Opdrachtgever: Bohn Stafleu van Loghum (Springer Uitgeverij B.V.)

Cordiaal (tijdschrift voor de Nederlandse vereniging voor Hart- en Vaatverpleegkundigen)
Werkzaamheden: bewaken deadlines, contacten auteurs, notuleren redactievergaderingen, kopij beoordelen en verzamelen.
Opdrachtgever: Bohn Stafleu van Loghum (Springer Uitgeverij B.V.)

Jaarboek Fysiotherapie/Kinesitherapie
Werkzaamheden: bewaken deadlines, contacten auteurs, notuleren en voorzitten redactievergaderingen, kopij beoordelen en verzamelen, contractafhandeling, coderen teksten, licht redigeren teksten.
Opdrachtgever: Bohn Stafleu van Loghum (Springer Uitgeverij B.V.)

Critical Care (tijdschrift voor verpleegkundigen op de IC, SEH en ambulance en anesthesieassistenten)
Werkzaamheden: actieve rol bij het opzetten van het tijdschrift, bewaken deadlines, contacten auteurs, notuleren en voorzitten redactievergaderingen, kopij beoordelen en verzamelen, contractafhandeling, bladindeling maken, opzetten en organiseren lezerspanels.
Opdrachtgever: Bohn Stafleu van Loghum (Springer Uitgeverij B.V.)
 
   

Scripties


De legitimatie van cultuurbeleid bij de gemeenten Eindhoven, 's-Hertogenbosch en Tilburg (Universiteit Tilburg, Algemene cultuurwetenschappen)

Verhouding tussen bedrijfskunst en corporate identity (UvA, Algemene cultuurwetenschappen)
Teamexpiraties uitgelicht (Hogeschool HBO Nederland)

Automatiseren van het primaire bedrijfsproces (Avans Hogeschool Breda)
Samenwerking tussen HSI en PTO (Haagse Hogeschool)

Haalbaarheidsstudie schapenbegrazing Gouda (Hogeschool Inholland)
Vergrijzing van het onderwijspersoneel op havo/vwo-scholen (Hogeschool van Rotterdam, master bestuurskunde)

Werkzaamheden: Het nakijken van de scripties waarbij gelet wordt op interpunctie, grammatica en spelfouten, maar ook op opbouw en consistentie van de tekst.

 
   

Secretariele werkzaamheden


Ondernemersvereniging Lopik
Werkzaamheden: Vaste notulist tijdens vergaderingen en bijeenkomsten.

   

Schrijven


Groene Hart Woningontruiming (bedrijf voor seniorenverhuizingen en ontruimen van ruimtes/woningen)
Werkzaamheden: Het schrijven van alle webteksten en tekst op promotiemateriaal.

RSV Schoonmaakdiensten Lopik
Werkzaamheden: schrijven van websiteteksten en promotiemateriaal.


VCA Nieuws (tijdschrift over Veiligheid, Gezondheid & Milieu in de dagelijkse praktijk)
Werkzaamheden: Organiseren en notuleren klantenpanel en benaderen potentiële adverteerders (advertentie acquisitie).
Opdrachtgever: Uitgeverij Kerckebosch B.V.
Golfcabrioletclub Nederland
Werkzaamheden: schrijven van verslagen, artikelen en uitwerken van interviews. Opdrachtgever: Golfcabrioletclub Nederland